กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนเพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดต่างๆ

Please complete all your information to receive various benefits and discounts.

ข้อมูลส่วนตัว
*** โปรดระบุข้อมูลจริงเท่านั้น เพื่อสิทธิประโยชน์ ของท่าน
ข้อมูลที่อยู่
ท่านทราบข่าวสารงาน Disney On Ice มาจากสื่อใด / How did you hear about the Disney On Ice ?
คุณรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการแสดงครั้งนี้ผ่านช่องทางไหน (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
— Which channel(s) did you hear about this show? (Tick all that apply)

    เงื่อนไขการลงทะเบียน

  • ผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 เป็นต้นไป คุณจะได้รับส่วนลด 20% สำหรับการซื้อบัตร Disney On Ice 2021 (การแสดง ดิสนี่ ออน ไอซ์ ปี 2564)
  • ผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 เป็นต้นไป คุณจะได้รับ code ส่วนลด 20% ทาง E-mail ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ภายหลัง
  • ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการแสดงของทาง BEC-Tero Entertainment ทาง E-mail ที่คุณได้ทำการลงทะเบียนไว้

    Remark

  • Register from 25 January 2020 onwards to receive a discount code for Disney On Ice 2021
  • You will receive a discount code later via registered E-mail
  • Stay up to date on our shows via registered E-mail