รายชื่อน้องๆ ที่ได้รับรางวัล โครงการชิงทุนการศึกษา วาดภาพ ระบายสี

 

 

 

         **หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองในวันที่ผู้จัดงานกำหนด และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางผู้จัดงานจัดขึ้น

 

                    เมืองไทยประกันชีวิต...บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย : ร่วมแต่งเติมผลงานภาพ “ไอซ์ เอจ ไลฟ์! การผจญภัยของแมมมอธ” 

 

ช่วงอายุ 3-6 ปี

รางวัลยอดเยี่ยม : ทุนการศึกษา 3,000 บาท และบัตรชมการแสดง 4 ที่นั่ง : 1 รางวัล

1.      ด.ญ.ปัญญริสา อาจพงษา           โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

 

 

รางวัลดีเด่น : บัตรชมการแสดง 4 ที่นั่ง : 1 รางวัล

1.      ด.ญ.รัตติญาพร คชขันธ์              โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

 

 

ช่วงอายุ 7-12 ปี

รางวัลยอดเยี่ยม : ทุนการศึกษา 3,000 บาท และบัตรชมการแสดง 4 ที่นั่ง : 1 รางวัล

1.      ด.ญ.สุภวรรณ ลีฬหาบวรกุล         โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์

 

 

รางวัลดีเด่น : บัตรชมการแสดง 4 ที่นั่ง : 1 รางวัล

1.      ด.ญ.สุรางค์พิมล สิทธิจรรยาวิไล   โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา

 

 

                    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : วาดภาพในหัวข้อ “สัตว์โลกยุคน้ำแข็ง ในจินตนาการของฉัน”

 

รางวัลยอดเยี่ยม : ทุนการศึกษา 3,000 บาท และบัตรชมการแสดง 4 ที่นั่ง : 3 รางวัล

1.      ด.ญ.จิตตานันท์ ศิลปไพบูลย์        โรงเรียนรุ่งอรุณ

 

 

2.      ด.ญ.ฐิติมา นามีผล                     โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ

 

 

3.      ด.ญ.ฑิตยา อดทน                      โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ