ภาพบรรยากาศรอบสื่อมวลชน “นินจา เมซ เดอะ บิ๊ก แอดเวนเจอร์”
Buy Ticket