ลุ้นดูสุดยอดคอนเสิร์ตระดับโลกทุกเหตุการณ์ ทุกความรู้สึก และทุกรอยยิ้ม ที่ยังคงประทับอยู่ในทุกหัวใจ อยากส่งคำขอบคุณนี้
ตอบแทนให้แด่ 'คุณ' ที่ร่วมกันทำให้เกิดทุกความทรงจำอันงดงาม ด้วยความสุข
ความสนุกที่จะเกิดขึ้นในปี 2557 นี้ กับพวกเรา bec-tero

บีอีซี เทโร เอนเตอร์เทนเม้นท์จัดหนักเอาใจลูกค้ามอบประสบการณ์ทางดนตรีกับคอนเสิร์ตคุณภาพระดับโลก
เพียงนำรหัสหลังบัตรคอนเสิร์ตหรือการแสดงที่คุณซื้อภายในปี 2013 – ปัจจุบัน
ที่จัดโดย บีอีซี เทโร มาลงทะเบียนข้อมูลของคุณไว้
เพียงเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลบัตรชมคอนเสิร์ต หรือการแสดงไปเลยท่านละ 2 ใบ!!

register

กติกาการร่วมสนุก

1. บัตร 1 ใบ สามารถใช้ลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง ถือเป็น 1 สิทธิ์
2. 1 ท่านสามารถลงทะเบียนบัตรได้หลายใบ กรณีที่ซื้อบัตรหลายงาน และต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อสะดวกต่อการติดต่อกลับ และรับข้อมูลสิทธิประโยชน์อื่นๆ
3. ลงทะเบียนได้ที่ www.bectero.com
4. ทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดีจากการสุ่ม
5. คำตัดสินของทีมงานถือเป็นสิ้นสุด
6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รางวัล / Prizes
รางวัลครั้งที่ 1
1. “Yoshiki Classical World Tour Part 1 in Bangkok” / จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ (10ใบ)
2. “Kyary Pamyu Pamyu Nanda Collection World Tour in Bangkok” / จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ (10ใบ)
วิธีการรับของรางวัล

1. ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีจากเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
2. ผู้โชคดีจะต้องมารับบัตรด้วยตัวเองภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเซ็นต์รับรองถูกต้อง
3. ในกรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตัวเอง ผู้มารับแทนต้องมีเอกสารมอบอำนาจมาแสดงให้ครบถ้วน
4. ผู้โชคดีที่เคยได้รับรางวัลแล้ว จะไม่สามารถรับรางวัลได้อีก
5. มูลค่าบัตรอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของทีมงาน

*หมายเหตุ
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามกฎหมาย (มูลค่าแตกต่างตามราคาบัตร)

รายชื่อผู้โชคดี / WINNER

ประกาศรางวัลรางวัลผู้ได้รับบัตรชมคอนเสิร์ตYoshiki Classical Live in Bangkok 2014

1.คุณพรพิมล หล่อตระกูล
2.คุณWasupong Winson
3.คุณจุฑามาศ กรณ์แก้ว
4.คุณSitapat Piyapatkraikul
5.คุณอาเนช สีแสงวาม

ประกาศรางวัลรางวัลผู้ได้รับบัตรชมคอนเสิร์ตKPP NANDA COLLECTION WORLD TOUR 2014 in Bangkok supported by SUNSTAR Ora2

1.Passorn Rattanawaraha
2.เทพสุดา แซ่เฮ่า
3.ณัฏฐนิชา มานะบุตร
4.พะเยีย สว้สดิ์ลออ
5.อาริยา ลวากร