Jobs & Career  TERO Entertainment
นักข่าว Online (2 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

- รู้ทันกระแสประเทศไทย
- ชอบอ่าน ชอบเขียน
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีความอดทน
- มีอัธยาศัยดี

ส่ง Resume ด้านล่าง

นักศึกษาฝึกงาน

-ช่วงอายุ อายุ 17-23 ปี
- ศึกษาอยู่มหาลัยวิทยาลัยชั้นปีที่ 3-4
- ขยัน อดทน

- รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 - ต้องการประสบการณ์
 

 

Apply jobs