เกรซ Miss Thailand World 2019 เปิดมุมมองด้านจิตวิทยาโรงเรียน ผ่านเพจ จิตวิทยาโรงเรียน

Date:  23/11/2020   |   View:  2,961

ข้อมูลและรูปภาพทั้งหมด มาจากเพจ จิตวิทยาโรงเรียน 

เกรซ-นรินทร ชฎาภัทรวรโชติ Miss Thailand World 2019 และ ทูตกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ มุมมองด้านจิตวิทยาโรงเรียน ผ่านเพจ จิตวิทยาโรงเรียน 

 

“เกรซเองเรียนจบจิตวิทยามา ทำให้เข้าใจมนุษย์มากยิ่งขึ้น อันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้การมองโลกเปลี่ยนไป มองในหลักความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น เข้าใจพื้นฐานของมนุษย์มากยิ่งขึ้น โดยการที่เราไม่มี Bias การที่ไม่ได้นำความรู้สึกของเราไปตัดสินคนอื่น ทำให้เราเข้าใจตัวตนของบุคคลอื่นได้มากยิ่งขึ้นค่ะ”

 

Q : แล้วน้องเกรซคิดว่า “จิตวิทยา” มีความสำคัญมั้ยในโรงเรียน ?

“เกรซมองว่ามีสำคัญอย่างมากเลยค่ะ ในโรงเรียน เกรซมองว่าครูแนะแนวส่วนมากจะให้คำปรึกษาทางด้านการเรียน แต่ตอนนี้ พอเรามาดูสถิติของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ผู้ป่วยที่เผชิญกับการฆ่าตัวตาย ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่วัยทำงานหรือมีอายุเท่านั้น แต่เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้น คือช่วงวัยเรียน ไม่ว่าจะเป็นมัธยมต้น มัธยมปลาย ไปจนถึงมหาวิทยาลัย”

.

“ถ้าเรามีนักจิตวิทยาในโรงเรียนเป็นหลักมากยิ่งขึ้น จะทำให้เด็กกล้าที่จะพูดคุยมากยิ่งขึ้น เพราะบางทีเด็กอาจจะอยากคุย อยากปรึกษา ปัญหาอะไรหลายอย่างที่เขาไม่สามารถพูดกับใครได้ หรือเขาอาจจะแค่ต้องการผู้รับฟัง และนอกจากนี้ ยังเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กเข้าใจในเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ตรงนี้ จะทำให้เราเข้าใจว่า การที่เราจะไปพูดคุยกับใครสักคนหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องที่แปลก ซึ่งการพูดคุย และรับฟังกัน ก็จะทำให้สังคมเรามีความกล้าที่จะเปิดใจยอมรับกันมากยิ่งขึ้น ปัญหาต่าง ๆ ก็อาจจะเบาลงหรือหมดไปได้ค่ะ”

 

Q : ช่วยเล่าถึงจิตวิทยาขั้นพื้นฐานของครูในการสอนนักเรียนให้ฟังได้ไหมคะ ?

“เกรซมองว่าคุณครูที่เกรซได้เรียนมาใช้หลักจิตวิทยากับเด็กพอสมควร เช่น วิธีการทำให้เราตั้งใจเรียนมากขึ้น หรือการที่ทำให้เรารู้สึกว่าครูเหมือนเป็นเพื่อน ซึ่งเกรซมองว่าเราก็ยังเคารพคุณครู เป็นคุณครูและลูกศิษย์กันเหมือนเดิม แต่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัว จนไม่กล้าปรึกษาหรือถามครู เพราะหลาย ๆ ครั้ง ปัญหาของการศึกษาไทย ก็เกิดจากการที่นักเรียนไม่กล้าเข้าไปถามคุณครู เพราะกลัวถูกดุ ถูกทำโทษ” “ดังนั้น ถ้าครูสามารถนำหลักจิตวิทยามาใช้ในขั้นตอนพื้นฐานได้ เช่น การเปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าถาม เกรซมองว่ามันจะสามารถพัฒนาความรู้และศักยภาพของนักเรียนไทยได้มากค่ะ”

 

Q : สำหรับน้องเกรซ นักจิตวิทยาควรมีบทบาทอย่างไรในโรงเรียนบ้างคะ ?

“เกรซคิดว่าบทบาทที่สำคัญที่สุดคือการเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะ เพราะไม่ว่าจะเป็นใคร มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการคนอยู่เคียงข้างและคอยรับฟัง ดังนั้น บทบาทที่สำคัญที่สุด คือการรับฟังที่ดีค่ะ ไม่ใช่แค่กับตัวนักเรียนจะรู้สึกดี แต่ตัวนักเรียนก็จะนำตัวอย่างเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตต่อไปได้ – ไปรับฟังผู้อื่นในสังคมต่อไป”

 

“เพราะทุกวันนี้ เทคโนโลยีหรือ Social Media มันรวดเร็ว ดังนั้น บางที มนุษย์ใช้การพิมพ์ การพูด มากกว่าการฟัง

ถ้าเราอยากจะพัฒนาจิตใจ การรับฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ บางที แค่เรารับฟัง ผู้พูดก็จะรู้สึกดีขึ้น ผ่อนคลายมากขึ้น โดยที่บางทีเราไม่จำเป็นต้องใช้ทฤษฎี … และเราก็อาจจะเข้าใจในเขามากยิ่งขึ้นค่ะ”

 

สุดท้ายนี้ น้องเกรซยังได้เล่าถึงโครงการ Let Me Hear You ที่ทำอยู่ ว่าเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ให้คนเราหันมาเป็น “ผู้ฟังที่ดี” และเข้าใจผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า และโรคทางจิตเวชมากยิ่งขึ้น เพราะในสังคมปัจจุบัน อาจจะยังไม่เข้าใจโรคดังกล่าวมากนัก ซึ่งพอหลังจากที่เกรซได้รับตำแหน่ง Miss Thailand World 2019 เกรซก็ยังได้รับตำแหน่งทูตกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทำให้ได้ต่อยอดโครงการนี้มากยิ่งขึ้น

 

ล่าสุดได้มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในช่วงโควิด-19 และรณรงค์ให้หลาย ๆ คน หันมาเป็นผู้ฟังที่ดี คอยให้กำลังใจกับคนในครอบครัว และคนรอบข้างมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเกิดอัตราการฆ่าตัวตายสูงมากขึ้น โดยอาจเกิดจากปัญหาต่าง ๆ ดังนั้น เกรซก็อยากให้คนในสังคมคุยกันมากยิ่งขึ้นและคอยให้กำลังใจกัน

_______________________________________

ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
Website : www.missthailandworld.net
Facebook :  https://www.facebook.com/Missthailandworld www.facebook.com/MissWorldThailand/
Instagram : @missthailandworld_official
Twitter :  @MTW_Officialth