แคร์-ฉัตรฑริกา เข้าพบคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

Date:  27/06/2018   |   View:  505

แคร์-ฉัตรฑริกา และคุณปิยะนุช ไชยรัตนานนท์ ตัวแทนบีอีซี-เทโรฯ เข้าพบคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการประกวด Miss Thailand World 2018 แต่จะมาในรูปแบบไหน กรกฏาคมนี้รู้กันค่ะ!! #MTW2018