กองประกวด Miss Thailand World อัปเดตคุณสมบัติสำหรับผู้เข้าประกวดปีนี้

Date:  21/06/2021   |   View:  10,378

 
         โดยได้มีการขยายช่วงอายุของผู้เข้าประกวด เป็น 16 – 27 ปี  และเพิ่มคุณสมบัติเรื่องความสามารถด้านการใช้โซเชียลมีเดียเข้าไปด้วย 
         สาวสวย โปรไฟล์ดี มีความสามารถ รีบตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมตัวให้พร้อม  เพื่อสมัครเป็นตัวแทนสาวไทย เดินทางไปชิงมงกฏ Miss World ที่ประเทศเปอร์โตริโก้  ระหว่างวันที่ 21 พ.ย.  – 16 ธ.ค. นี้
         สำหรับวันเปิดรับสมัคร ขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดอื่นๆ  สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ เร็วๆ นี้ ที่เพจหลักของกองประกวด https://www.facebook.com/MissWorldThailand   
 
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด Miss Thailand World  2021
1. มีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว
2. เพศหญิงโดยกำเนิด
3. มีวันเกิดตามบัตรประชาชนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2548
4. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี 
6. สถานะโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรม ทางศาสนาหรือพิธีการใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อน จนถึงในระหว่างการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2021 รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์หรือรองมิสไทยแลนด์เวิลด์ (หากได้รับตำแหน่งดังกล่าวจากการประกวด)
7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติ ความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่าง ในลักษณะอื่นใด อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์
8. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
9. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้อง กับความงาม
10. มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
11. มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งในประเทศไทย
12. มีคุณสมบัติในการได้รับวีซ่า (และไม่ถูกต้องห้าม) เข้าประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศเจ้าภาพการประกวดมิสเวิลด์ 2021 ไม่ว่าจะจัดขึ้นที่ใด (ข้อมูลปัจจุบันคือประเทศเปอร์โตริโก)
13. ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ หรือมิสเวิลด์ หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรง ตำแหน่งใดๆ หากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ หากได้รับตำแหน่ง
14. ผู้เข้าประกวดต้องมีบัญชีโซเชียลมีเดีย Facebook, Instagram และ Tiktok สถานะสาธารณะ และมีการใช้งานตามความเหมาะสม ณ ปัจจุบัน
 

_______________________________________

ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
Website : www.missthailandworld.net
Facebook :  https://www.facebook.com/Missthailandworld www.facebook.com/MissWorldThailand/
Instagram : @missthailandworld_official
Twitter :  @MTW_Officialth