MTW16

MTW16

MTW16

 • ณัฐฐิยา วอหา (เฟิร์น)

  • Information

   อายุ : 27 ปี
   อาชีพปัจจุบัน : นักแสดงอิสระ, ธุรกิจส่วนตัว
   ความสามารถพิเศษ : แอคติ้ง, แอคชั่น
   ประวัติการประกวด : มิสแกรนด์ ขอนแก่น 2018, Top 10 มิสเอิร์ธไทยแลนด์ 2022


Other